Työ kuljetuksen parissa

Kuljetuksen parista löytyy myös monia erilaisia työtehtäviä – työpaikkoja tällä alalla tarjoavat esimerkiksi kuljetusyritykset sekä logistiikkayritykset. Näihin kuuluvat myös pikarahtiyritykset sekä huolintayritykset. Tämän lisäksi kuljetusalan työpaikkoja löytyy esimerkiksi tuotantoyrityksistä, teollisuusyrityksistä sekä kaupan alan yrityksistä.

Ammatit

Millaisia ammatteja sitten esiintyy kuljetusalalla? Listasimme näitä ammatteja tähän kappaleeseen luottelomaisesti. Seuraavat työpaikat ovat esimerkkiammatteja kuljetustyön alalla:

– logistiikkapäällikkö
– kehityspäällikkö
– terminaalipäällikkö
– konseptipäällikkö
– varastopäällikkö
– suunnittelupäällikkö
– logistiikkasuunnittelija
– terminaalityönjohtaja
– kuljetussuunnittelija
– työnjohtaja terminaalissa
– ajojärjestelijä
– esimies kuljetusalalla
– kuljetusesimies
– käsittelyesimies
– kuljetustyön palveluesimies
– trukinkuljettaja
– varastokonttoristi
– tullaaja
– huolitsija
– laskuttaja
– vahinkokäsittelijä
– asiakaspalveluhenkilö
– varastonhoitaja
– varastotyöntekijä
– postityöntekijä
– terminaalityöntekijä
– erilaiset taloudenpitoon liittyvät tehtävät
– erilaiset henkilöstöhallintotehtävät
– erilaiset tietotekniikan tehtävät
– erilaiset huollon tehtävät ja
– erilaiset korjaukseen liittyvät tehtävät.

Koulutus

Kuten edellinen lista osoittaa, voi kuljetusalalla työskennellä kovin monenlaisissa tehtävissä. Tästä syystä alalle voi myös hakeutua kovin monenlaisia koulutuspolkuja myöten. Logistiikan perustutkinto on toisen asteen tutkinto, jonka voi suorittaa ammatillisessa oppilaitoksessa. Tutkinto tarjoaa erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja, kuten varastopalveluiden suuntautumisvaihtoehdon. Tämän suuntautumisvaihtoehdon valinnut opiskelija valmistuu varastonhoitajaksi. Jos taas opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdokseen lentoasemapalvelut, valmistuu hän lentoasemahuoltajaksi. Kuljetuspalvelut suuntautumisvaihtoehdokseen valitseva opiskelija valmistuu autonkuljettajaksi, yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi tai linja-autonkuljettajaksi.

Myös liiketalouden alan perustutkinto on toisen asteen tutkinto, jonka voi suorittaa ammatillisessa oppilaitoksessa. Tällaisen koulutuksen valinnut opiskelija valmistuu merkonomiksi ja voi toimia myös kuljetustyön alalla. Perustutkintojen suorittaminen on mahdollista myös näyttötutkinnon kautta. Tämä on erityisen joustava tapa suorittaa tutkinto ja soveltuu erityisen hyvin aikuisille opiskelijoille. Myös esimerkiksi varastoalan tutkinto on mahdollista suorittaa näyttötutkintona.

Näyttötutkinnon lisäksi oppisopimus on hyvä tapa kouluttautua kuljetustyön alalle. Oppisopimus on näppärä tapa yhdistää sekä opinnot että ansaitseminen – opiskelija saa palkkaa myös opintojen ajalta, minkä vuoksi oppisopimus onkin erinomainen keino kouluttautua, jos taloudellinen tilanteesi on heikko.
Myös monet ammattikorkeakoulututkinnot soveltuvat hyvin kuljetusalan töihin. Voit opiskella ammattikorkeakoulussa niin logistiikkaa kuin liiketalouttakin tai liikennealaa ja auto- ja kuljetustekniikkaa. Sekä tradenomi (AMK) että tekniikan insinööri (AMK) voivat työskennellä kuljetusalalla.

Myös yliopistotutkinto voi soveltua kuljetusalan työhön. Esimerkiksi tekniset tieteet logistiikan suuntautumisvaihtoehdolla on hyvä valinta suuntautuessasi kuljetusalalle. Toisaalta yliopistossa voi suuntautua myös kauppatieteisiin, joista voi olla kuljetusalalla hyötyä. Kauppatieteiden kandidaatti sekä kauppatieteiden maisteri voivat työskennellä alalla, erityisesti jos suuntautumisvaihtoehdoksi on valittu vaikkapa markkinointi sekä jakelu.

Työ

Tällä hetkellä logistiikkapalvelut tarjoavat runsaasti työpaikkoja ja ovat merkittäviä työllistäjiä maassamme. Ala on kansantaloudelle tärkeä, minkä vuoksi se myös työllistää hyvin. Monet alan ammattilaiset ovat jäämässä lähivuosina eläkkeelle, minkä vuoksi onkin tärkeää, että alalle valmistuu riittävästi uusia, taitavia työntekijöitä. Tulee kuitenkin muistaa, että tällä alalla näkyvät melko voimakkaasti talouden suhdanteissa tapahtuvat vaihtelut. Toisaalta ala on myös sellainen, jossa kaikkia tehtäviä ei voida tulevaisuudessakaan muuttaa automaattisiksi.

Alan vaatimukset luultavasti tulevat myös koventumaan, koska palvelutaso sekä ympäristövaatimukset tuottavat alalle uusia haasteita. Tehokkuuden vaatimus sekä tarjonnan monipuolisuuden ylläpitäminen ovat keskeisiä kysymyksiä tässä haasteessa. Vaihtelut öljyn hinnassa vaikuttavat alaan yllättävän voimakkaasti. Ulkoistaminen tullee lisääntymään, samoin kuin ydinosaamisen keskittyminenkin. Tämä kehityssuunta näkynee koko logistisessa ketjussa. Yhteistyö tullee lisääntymään, koska tämä auttaa alentamaan kustannuksia. Kilpailijoita ei pidäkään nähdä ainoastaan kilpailijoina, vaan he voivat toimia myös yhteiskumppaneina. Asiakaslähtöisyys on päivän sana myös logistiikan parissa!