Meistä

Näillä sivuilla pureudutaan logistiikkapalveluiden mielenkiintoiseen maailmaan. Jos haluat tietää, millaiset yritykset tarjoavat kyseisiä palveluja ja millaisia sisältöalueita logistiikkapalvelut pitävät sisällään, niin olet tullut oikeille sivuille. Logistiikassahan on hieman yksinkertaistetusti kyse tuotteen saamisesta valmistajalta perille loppuasiakkaan käyttöön. Tähän pyritään tietysti siten, että kustannukset olisivat mahdollisimman pienet ja että toimitukset sujuisivat aikataulun mukaan. Jos logistiikka ei ole sujuvaa, aiheuttaa tämä suuria ongelmia esimerkiksi teollisuudelle sekä kaupalle.

Millaisia osa-alueita logistiikka sisältää?

Logistikkaa sisältää sekä kuljetusta että varastointia. Logistiikka voidaan kuitenkin nähdä myös paljon tätä laajempana kokonaisuutena siten, että sen avulla hallitaan niin materiaalivirtoja, tietovirtoja kuin rahavirtojakin. Tällaisten virtojen hallitseminen ja ohjaus on tärkeä osa logistisia toimia. Kuitenkin ehkä juuri materiaalivirtojen hallinta on logistiikan tärkein osa-alue.

Perinteisesti on ajateltu niin, että logistiikka jakautuu hankintatoimintoihin, tuotantotoimintoihin ja jakelutoimintoihin, jotka muodostavat yhdestä logistiikan kokonaisuuden. Nykykäsityksen mukaan ollaan kuitenkin sitä mieltä, että logistiikka sisältää erilaisia prosesseja, jotka yhdessä muodostavat logistiikan kokonaisuuden. Tavoitteena on, että nämä erilaiset prosessit liittyvät toisiinsa mahdollisimman saumattomalla tavalla luoden mahdollisimman tehokkaalla tavalla toimivan logistisen järjestelmän.

Millaisia palveluja logistiikka tarjoaa?

Millaisia palveluita logistiikan saralla sitten tarjotaan? Esimerkiksi pikarahti, tavarankuljetus, huolinta ja varastointi ovat logistiikka-alan tarjoamia palveluita. Huolintapalvelu pitää sisällään sekä tavaroiden tuontia että vientiä sekä näihin liittyvistä asiakirjoista huolehtimista. Edellä mainittujen palveluiden lisäksi logistiikkapalvelut saattavat tarjota erilaisia tavarankäsittelypalveluita, jotka tuovat asiakkaalle lisäarvoa. Tällaisia palveluja saattavat olla esimerkiksi pakkaaminen ja tarroittaminen.

Millaiset yritykset tarjoavat logistiikka-alan palveluja?

Millaiset yritykset sitten tarjoavat logistiikka-alan palveluja? Kuljetusalan yritykset sekä varsinaiset logistiikkayritykset tarjoavat logistiikka-alan palveluja. Logistiikkayritysten joukosta löytyy myös huolintayrityksiä sekä pikarahtiyrityksiä, jotka tarjoavat logistiikka-alan palveluita usein keskittyen johonkin tiettyyn logistiikka-alan osa-alueeseen.

Ketkä tarvitsevat logistisia palveluita?

Tuotantolaitokset sekä kaupanalan yritykset ovat usein riippuvaisia logistiikka-alan yritysten tarjoamista palveluista. Osa tuotantolaitoksista ja kaupanalan yrityksistä tosin hoitaa logistiikkapalvelut itse. Jokaisen yrityksen logistiikan erityispiirteisiin vaikuttaa ensinnäkin yrityksen toimiala. Tämän lisäksi siihen vaikuttavat tietysti tuotteet, toiminnan laajuus sekä henkilöstö. Myös yrityksen kehitysvaiheella on merkitystä yrityksen logistiikan erityispiirteiden muovautumiseen.

Logistiikan palveluista hyötyvät niin vähittäiskaupan, tukkukaupan, elintarviketeollisuuden, metsäteollisuuden, metalliteollisuuden kuin rakentamisenkin toimialat. Logistiikka vaikuttaa sekä maan sisäiseen että ulkomaiseen toimintaan. Voidaankin sanoa, että logistiset ongelmat heijastuvat hyvin pian niin koti- kuin ulkomaankin kaupankäyntiin, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että logistiset prosessit sujuvat mahdollisimman saumattomalla tavalla. Pienetkin mokat logistiikan eri prosessien vaiheissa, voivat aiheuttaa yllättävänkin pitkiä viivästyksiä, mistä taas voi olla kauaskantoisia seurauksia.

Lisätietoja

Periaatteessa kaikki edellä mainittu kuulostaa kovin yksinkertaiselta, mutta käytännössä logistiikan järjestäminen vaatii kuitenkin runsaasti suunnittelua. Miten sitten logistiikkaa pyritään suunnittelemaan, jotta se olisi mahdollisimman tehokasta ja jotta siirtyminen prosesseista toiseen olisi mahdollisimman saumatonta? Tärkeintä tietysti on saada kuljetettua oikeat tuotteet sovittuna ajankohtana oikeaan kohteeseen siten, että tuotteet ovat perille saapuessaan ehjiä ja siten, että koko prosessi hoidetaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Mahdollisimman pienet kustannukset, palveluiden laatu sekä aikataulujen pitäminen ovat keskeisiä osa-alueita tässä asiasssa. Miten sitten logistiikkaa suunnitellaan, jotta edellä mainitut asiat toteutuisivat? Millaisia toimenpiteitä logistiikan suunnittelussa käytetään, jotta voidaan taata, että saadaan kuljetettua oikeat tuotteet sovittuna ajankohtana oikeaan kohteeseen siten, että tuotteet ovat perille saapuessaan ehjiä ja siten, että koko prosessi hoidetaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla? Miten saadaan varmistettua, että prosessi aiheuttaa mahdollisimman pienet kustannukset, että palveluiden laatu on huipputasoisia ja että sovituista aikatauluista pystytään pitämään kiinni? Kaikkeen tähän pyritään logistiikan suunnittelulla, josta voit lukea lisää seuraavalta sivulta.

Henkilökuntamme ja kiitän Suomen-nettikasino.com, Suomen Ruletti, ja Suomen lotto niiden apua markkinointiin.