Varastot

Varastointi on kiinteä osa logistiikkaa. Tässä yhteydessä varasto tarkoittaa sellaista tilaa, jossa säilytetään joko tuotteita, komponentteja tai materiaaleja. Se voi tarkoittaa mös sellaista kokonaisuutta, joka on hallittavissa ja joka on luonteeltaan logistinen. Tästä johtuen myös esimerkiksi kuljetusautoissa voidaan katsoa olevan varastoa.

Varastot saattavat olla luonteeltaan erikoistuneita. Ne voivat erikoistua joko tuotteisiin tai asiakkaisiin. Ne voivat olla myös vaikkapa kylmä- tai elintarvikevarastoja. Osa varastoista sisältää ainoastaan yhtä tuotetta ja osassa erilaisia tuotteita saattaa olla ainoastaan kaksi. Osa varastoista sen sijaan sisältää tuhansia tuotteita, jotka voivat olla niin varaosia, pesuaineita, lääkkeitä kuin lähes mitä muuta tahansa.

Yritysten varastot

Yleensä yrityksellä on oma varasto. Monesti tämä varasto sijaitsee yrityksen toimitilojen yhteydessä. Tällä hetkellä kuitenkin varastoinnin osalta on suuntauksena ulkoistaa varastointi. Tämä tarkoittaisi sitä, että yritys, joka tarjoaa logistiikkapalveluita toisille yrityksille, huolehtisi myös asiakkaansa tuotteista. Tällöin asiakas maksaisi vuokraa varastoinnista, mutta hänellä ei tarvitsisi olla omia varastotiloja. Varastotapahtumien määrä saattaa myös vaikuttaa asiakkaan laskutukseen.

Yritys, joka tarjoaa varastointipalveluja, saa tilauksen tavallisesti siten, että se tulee heidän asiakkaansa kautta, joka on saanut sen omalta asiakkaaltaan. Usein tämä tilaaja saattaa olla vähittäiskauppa. Vaateliike saattaa esimerkiksi ilmoittaa jonkin tuotteen olevan loppumassa heidän valikoimistaan. Tällöin yritys, joka tarjoaa varastointipalveluja, voi toimittaa heille uusia tuotteita omasta varastostaan. Tällainen toiminta auttaa vähittäiskauppaa tasapainoilemaan kysynnän ja tarjonnan välimaastosta, minkä ansiosta sen on helpompaa suojautua epävarmuuden varalta. Vaatevalmistaja voi tällaisen toiminnan ansiosta lähettää tuotteita varastoon kysynnän mukaan ja taas toisaalta pitämällä varastoja, voidaan suojautua epävarmuuden varalta varastojen toimiessa puskurina. Varastojen ansiosta tavara ei lopu vähittäiskaupasta, vaikka se ottaisikin tavaraa myyntiin vain sen verran, kun saa kulloinkin varmasti myytyä.

Tavaran kierrättäminen on tärkeä perusidea varastoinnin taustalla – ei ole järkeä seisottaa tavaraa turhan päiten. ABC-ajattelu on tuttu periaate varastojen kehittämisen saralla. Tässä ajattelussa puhutaan A-, B- ja C-luokan tavaroista. Näistä A-luokan tavarat ovat sellaisia, joiden määrä on vähäinen, mutta jotka tuovat yritykselle suuren osan myynnistä. C-luokkaan kuuluvia tavaroita sen sijaan on runsaasti, mutta ne kiertävät hitaasti ja tuovat vain vähän myyntiä. A-luokan tavaraa tulee olla saatavilla nopeasti.

Varastopalveluita

Varastot tarjoavat erilaisia palveluita. Varastoinnin eli säilytyksen lisäksi ne saattavat tarjota myös erilaisia materiaalin käsittelypalveluja. Tämä tarkoittaa tavaroiden lähettämistä, siirtelyä ja purkamista. Osa tarjoaa myös lisäarvopalveluita, jotka voivat liittyä esimerkiksi pakkaamiseen, tarroitukseen tai tuote-esittelypisteiden kokoamiseen. Osa saattaa tarjota jopa vaatteiden silittämispalvelua tai tietokoneiden päivitysten asentamispalveluita.

Osa varastopalveluja tarjoavista yrityksistä huolehtii myös kuljetusten järjestämisestä. Monillakaan ei ole kuljetuskalustoa, mutta ne huolehtivat kuljetusyritysten kilpailuttamisesta. Monen palveluvalikoimaan kuuluu huolinta ja jotkut tarjoavat lisäksi konsultointi- ja koulutuspalvelua.

Varastotyö

Varastot tarjoavat yllättävän monipuolisia tehtäviä. Voit työskennellä esimerkiksi työvaiheessa, joka liittyy tilanteeseen, jossa tavarat otetaan sisään. Tai voit valita työvaiheeksesi hyllytysvaiheen, keräilyvaiheen tai inventointivaiheen. Myös pakkaaminen ja tuotteiden lähettäminen tarjoavat monenlaisia työtehtäviä, samoin kuin erilaiset lisäarvopalvelutkin. Usein varastotyössä vaaditaan trukinajotaitoa.

Teknologia on vaikuttanut suuresti myös varastotyöhön ja nykyään erilaiset tekniset apuvälineet ovatkin tärkeä apuväline varastotyössä. Eräs keskeisimmistä apuvälineistä on varastonhallintajärjestelmä, joka helpottaa huomattavasti varastointia ja tuo siihen nykyaikaista otetta. Tällaisen järjestelmän avulla on helppo löytää varastosta haluamansa tavarat sekä saada selville, kuinka paljon kyseistä tavaraa varastossa on. Järjestelmä kertoo tavaran sijainnin, mikä on erityisen tärkeää, koska nykyaikaisessa suuressa varastossa saattaa olla hyllyjä kilometrikaupalla! Ilman tehokasta ja nykyaikaista varastonhallintajärjestelmää olisikin erittäin vaikea löytää tällaisesta äärimmäisen pitkästä hyllystä juuri sitä etsimäänsä tavaraa!